Услуги

Наша компания предоставляет такие виды услуг:

 • Надання послуг з факторингу.
  Послуги з викупу права вимоги грошових коштів за поставлену продукцію (виконані роботи, надані послуги) шляхом перерахування частини їх вартості у вигляді авансу на поточний рахунок Клієнта — 2-3% від загальної суми прав вимоги (не менше 5 000,00 гривень). Авансування в розмірі до 90%, строк фінансування до 120 днів.
 • Надання послуг фінансового лізингу – тимчасово не надаються;
 • Надання гарантій та поручительств – тимчасово не надаються;
 • Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.
  Установа тимчасово не здійснює надання споживчих кредитів та не укладає відповідні правочини з фізичними особами. Кредитування юридичних осіб проводиться Строком 1-5 років, з процентною ставкою, в залежності від фінансового стану позичальника, строку кредитування та наявності забезпечення – від 30% річних, комісії за надання кредиту – від 1 000,00 гривень. Загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт за фінансову послугу, що надається ТОВ «ФК ГОРИЗОНТ» визначається рішенням уповноваженого органу компанії, застосовуючи принцип індивідуального підходу до кожного клієнта.
 • Посередницькі послуги третіми особами ТОВ «ФК ГОРИЗОНТ» не надаються;
 • Механізм захисту прав споживачів передбачає зокрема досудове вирішення спорів щодо надання фінансових послуг. Усі спори, що виникають між споживачем та фінансовою установою в ході договірних відносин вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Споживач має право звернутись до керівництва фінансової установи шляхом подання письмової заяви на ім’я директора. Керівництво фінансової установи протягом не більше 30 календарних днів зобов’язане відреагувати на звернення, яке може бути подане в будь-який з нижченаведених способів:
  • письмово, шляхом надсилання звернення поштою, за адресою місцезнаходження ТОВ «ФК ГОРИЗОНТ», яка зазначена на сайті;
  • електронною поштою на адресу: info@fchorizon.com.ua
  • усне звернення (особисте або за допомогою засобів телефонного зв’язку за номером телефону +38 (044) 227-05-36

  Також споживач має право звернутися до регулятора ринку фінансових послуг — Національного банку України.
  Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9.
  Офіційний сайт: bank.gov.ua
  Телефон: (0800)505240

Порядок інформування споживачів ТОВ «Фінансова Компанія Горизонт» щодо надання послуг споживчого кредитування.

ПРАВА КЛІЄНТА

Усі без виключення договори про надання фінансових послуг, що укладаються ТОВ «ФК ГОРИЗОНТ» з клієнтами обов’язково містять умови, що визначають права клієнта, зокрема, але не виключно:

а) наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг;

б) строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору, а також інші умови використання права на відмову від договору;

в) мінімальний строк дії договору (якщо застосовується);

г) наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій;

ґ) порядок внесення змін та доповнень до договору;

Гарантійні фонди чи компенсаційні схеми, що застосовуються відповідно до законодавства на даний час відсутні.